موسسه فهیم

خلاصه ها

  • جلسه دوم از سلسله جلسات تحلیل آیات جهادی قرآن کریم

    جلسه دوم از سلسله جلسات تحلیل آیات جهادی قرآن کریم

    سه حوزه در جهاد طرح شده است :اول جهاد ابتدایی دوم جهاد آزادیبخش و سوم جهاددفاعی

نهضت علمی امام صادق علیه السلام

امام جعفر صادق علیه السلام به رئیس مذهب شیعه شهرت یافته است

نهضت علمی امام صادق علیه السلام
ادامه