موسسه فهیم

خلاصه ها

جلوه عدالت در سیره اسوه عدالت

عدل و عدالت‌خواهی در عرصه‌های مختلف حیات بشری همواره از تقدس و مطلوبیت برخوردار بوده است، از دیرباز نیز «تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی» یکی از آرمان‌های دولت و اندیشمندان سیاست بوده است.

مطالعه

الحقوق والحرية السياسية في القرآن والسنة

الحقوق والحريات السياسية تواجه اليوم جدالاً كبيراً في المجتمعات الحالية على الصعيد العملي والنظري ، و أيضاً من وجهة نظر العلماء المسلمين فان هناك وجهات نظر مختلفة اختلافاً حقيقياً ، يمكن استخلاصها من خلال المصادر الأصلية للفكر الديني في هذا المجال

مطالعه

نظریه ‌صرفه

سؤالی که از دیرباز در برابر آیات تحدی ذهن قرآن پژوهان را به خود مشغول ساخته است این است که: چرا مردم از ارائه همانند قرآن ناتوان هستند؟ با آنکه قرآن به زبان عربی است و از حروف و کلماتی که قبل از نزول قرآن در میان عرب رواج داشته است چه خصوصیتی سبب این عجز و ناتوانی گردیده است؟

مطالعه

بررسی ارتباط چهار قرائت ترتیل، تحدیر، تحقیق و تدویر

با توجه به تعریف‌هایی که از هر یک از قرائت‌های فوق ارائه شد، به نظر می‌رسد بین دو قرائت ترتیل و تدویر تفاوتی نباشد. حداکثر تفاوتی که بعضی از قرآن پژوهان ذکر کرده‌اند آن است که در قرائت ترتیل، تدبر در قرآن نیز علاوه بر تناسب و وضوح بیان معتبر است؛

مطالعه

بررسی تاریخی کیفیت قرائت

اولین باری که قرآن در جلوة «قرآن صوتی» عینیت یافته است، هنگام قرائت فرشتة امین وحی بر پیامبر اکرم‌7 بوده است. گرچه نزول دفعی قرآن، با معیار‌های قابل شناخت ما بعید است از نوع گفتار معمولی و تدریجی باشد، اما نزول تدریجی قرآن در طول دوران رسالت اینگونه بوده است.

مطالعه

نگرشي به تفسير منسوب به امام جعفر صادق (ع)

از امام صادق (ع) روايات بسيار فراواني در موضوعات مختلف ديني و حتي غير ديني نقل شده است. تعداد اين روايات در مقايسه با روايات منقول از ديگر معصومان (عليهم السلام) از حجم بيشتري برخوردار است. با يان همه، كم تر تأليف مستقل (شبيه تأليفات مرسوم ديگران) به ايشان نسبت داده شده است.

مطالعه

تغني به قرآن

اين حديث از پيامبر گرامي (صلي الله عليه و آله و سلم) منقول است. در بعضي از موارد نقل، كلام فوق صدر و ذيلي ندارد اما در بعضي ديگر اين گفتار پس از امر به تزيين قرآن به وسيلة صداي خوش و يا پس از امر به بكاء، تباكي و تغني به قرآن آمده است.

مطالعه

پژوهشي درباره تفسير علي بن ابراهيم قمي

يكي از معروف ترين تفاسير شيعه در قرن سوم و چهارم، تفسير علي بن ابراهيم قمي است. اين تفسير خصوصاً‌ در قرون اخير، يكي از منابع مهم تفسير روايي براي ديگر كتاب هاي تفسيري تلقي شده است، به گونه اي كه كم تر كتابي در تفسير يافت مي شود كه از روايات آن بهره نبرده باشد. آن چه در اين مقال مورد نظر است، بررسي و تحليلي دو بعدي دربارة متن و سند اين تفسير است، قبل از آن، آشنايي اجمالي با مؤلف ضروري است.

مطالعه