نوشته شده توسط: Admin

تاریخ: 1393/2/11

موضوع: سیاسی

برچسپ:

جایگاه مشورت در اندیشه امام خمینی
بدون تردید امام خمینی‌(س) درباره نقش شورا در دولت اسلامی دارای نظر مثبت بوده‌اند، و دیدگاه‌های ایشان در دو حوزه اندیشه و عمل و در دو سطح مشروعیت و تصمیم‌گیری نظام اسلامی قابل پی‌گیری است.

بدون تردید امام خمینی‌(س) درباره نقش شورا در دولت اسلامی دارای نظر مثبت بوده‌اند، و دیدگاه‌های ایشان در دو حوزه اندیشه و عمل و در دو سطح مشروعیت و تصمیم‌گیری نظام اسلامی قابل پی‌گیری است.

1 نظرات

1393/12/22 پاسخ به این نظر vyv7IoCo';select pg_sleep(5); --

John Doe

1

ارسال نظر