وبلاگ

نوشته شده توسط: Admin

تاریخ: 1392/9/30

موضوع: قرآنی

برچسپ:

در این مقاله به یکی از زیر مجموعه‌های ادب مواجهه با قرآن پرداخته شده است، ابتدا در یک بررسی تاریخی به شیوة قرائت قرآن در هنگام نزول و (قرائت ترتیل)، قرائت ترتیلی پیامبر، قرائت زیبا و حزن‌آمیز ائمه اطهار و قرائت با الحان صحابه پرداخته ایم و سپس قرائت‌های مطلوب، نامطلوب و مورد اختلاف را ارائه نموده‌ایم قرائت ترتیل، تحدیر، تحقیق، تدویر، قرائت همراه با حزن و قرائت نیکو از دستة اول، قرائت هذرمة از دسته دوم و قرائت همراه با ترجیع و تغنی از دسته سوم می‌باشد.

ادامه

نوشته شده توسط: Admin

تاریخ: 1392/9/17

موضوع: یادداشت ها

برچسپ:

قرآن كريم به عهد و ميثاق عنايت ويژه اى دارد و عهد شكستن را كارى ناپسند مى داند و دايره اين عهد را نه تنها در رابطه ميان انسانها كه در رابطه خود و بندگان توسعه مى دهد.

ادامه

نوشته شده توسط: Admin

تاریخ: 1392/9/17

موضوع: مصاحبه ها

برچسپ:

مصاحبه استاد کاظم قاضی زاده با دست اندر کاران همایش تحریر الوسیله

ادامه