وبلاگ

نوشته شده توسط: Admin

تاریخ: 1392/8/21

موضوع: فقهی

برچسپ:

در مقابل دو نظریه شایع و پرصدای «اجتهاد سنتی»و «اجتهاد پویا»، امام خمینی‌(ره) دیدگاه دیگری را ارائه نمودند. در این نظریه ویژگی‌های مثبت دو نظریه دیگر را در بر دارد و فاقد نقاط ضعف آن دو است. اصالت و پویایی در تئوری امام‌(ره) بر خلاف انتظار طرفداران دو نظریه پیش گفته، نه تنها با هم تضادی نداشتند، بلکه مکمل و ملازم یکدیگر برای فراهم آوردن فقه سنتی پویا گردیدند

ادامه

نوشته شده توسط: Admin

تاریخ: 1392/8/20

موضوع: اخبار و دیدگاه ها

برچسپ:

سخنرانی استاد قاضی زاده

ادامه