وبلاگ

نوشته شده توسط: Admin

تاریخ: 1393/2/11

موضوع: سیاسی

برچسپ:

بدون تردید امام خمینی‌(س) درباره نقش شورا در دولت اسلامی دارای نظر مثبت بوده‌اند، و دیدگاه‌های ایشان در دو حوزه اندیشه و عمل و در دو سطح مشروعیت و تصمیم‌گیری نظام اسلامی قابل پی‌گیری است.

ادامه

یکی از روی‌کردهای مثبت و مطلوب در عرصة اندیشه سیاسی مذاهب، و به طور کلی در اندیشه‌های کلامی و فقهی آنان، اعتنا و عنایت به میراث علمی و دیدگاه‌های فکری دیگر مذاهب است. پس از قرن‌ها جدایی و افتراق علمی بین مذهب شیعه و دیگر مذاهب اسلامی، در قرن اخیر و به خصوص جند دهة اخیر، زمینة اطلاع رسانی، اهتمام و عاطی فکری اندیشوران شیعه و سنی فراهم آمده است.

ادامه

نوشته شده توسط: Admin

تاریخ: 1393/1/28

موضوع: فقهی

برچسپ:

اهتم العلماء منذ القدم بنظریة الدولة و کیفیة ادارة المجتمع، فکتب الفلاسفة، کافلاطون، ارسطو، شیشرون، اغسطس، رسائل فی ذلک، کما کانت «سیاسة المدن» و «ادارة البلاد» من المصطلحات الشائعة فی کتب علماء العلوم السیاسیة و الجتماعیة.

ادامه