وبلاگ

نوشته شده توسط: Admin

تاریخ: 1392/11/14

موضوع: سیاسی

برچسپ:

انگاره مطلوب وحدت در سیرة امام خمینی‌‌(ره)

ادامه

نوشته شده توسط: Admin

تاریخ: 1392/11/14

موضوع: حدیثی

برچسپ:

عدل و عدالت‌خواهی در عرصه‌های مختلف حیات بشری همواره از تقدس و مطلوبیت برخوردار بوده است، از دیرباز نیز «تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی» یکی از آرمان‌های دولت و اندیشمندان سیاست بوده است.

ادامه

نوشته شده توسط: Admin

تاریخ: 1392/11/14

موضوع: سیاسی

برچسپ:

یکی از مباحث مهم فقهی سیاسی، که در قرن اخیر بیش از هر دوران دیگر مورد توجه فقیهان و اندیشمندان شیعی قرار گرفته، مسأله ساختار نظام سیاسی مطلوب دین است.

ادامه