وبلاگ

نوشته شده توسط: Admin

تاریخ: 1392/10/8

موضوع: قرآنی

برچسپ:

از امام صادق (ع) روايات بسيار فراواني در موضوعات مختلف ديني و حتي غير ديني نقل شده است. تعداد اين روايات در مقايسه با روايات منقول از ديگر معصومان (عليهم السلام) از حجم بيشتري برخوردار است. با يان همه، كم تر تأليف مستقل (شبيه تأليفات مرسوم ديگران) به ايشان نسبت داده شده است.

ادامه

نوشته شده توسط: Admin

تاریخ: 1392/10/8

موضوع: قرآنی

برچسپ:

اين حديث از پيامبر گرامي (صلي الله عليه و آله و سلم) منقول است. در بعضي از موارد نقل، كلام فوق صدر و ذيلي ندارد اما در بعضي ديگر اين گفتار پس از امر به تزيين قرآن به وسيلة صداي خوش و يا پس از امر به بكاء، تباكي و تغني به قرآن آمده است.

ادامه

نوشته شده توسط: Admin

تاریخ: 1392/10/8

موضوع: قرآنی

برچسپ:

يكي از معروف ترين تفاسير شيعه در قرن سوم و چهارم، تفسير علي بن ابراهيم قمي است. اين تفسير خصوصاً‌ در قرون اخير، يكي از منابع مهم تفسير روايي براي ديگر كتاب هاي تفسيري تلقي شده است، به گونه اي كه كم تر كتابي در تفسير يافت مي شود كه از روايات آن بهره نبرده باشد. آن چه در اين مقال مورد نظر است، بررسي و تحليلي دو بعدي دربارة متن و سند اين تفسير است، قبل از آن، آشنايي اجمالي با مؤلف ضروري است.

ادامه