سیاست و حکومت در قرآن

نام: سیاست و حکومت در قرآن
انتشارات: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تعداد صفحات: 547
تاریخ انتشار: 1389/10/10
دانلود

مردم سالاری دینی

نام: مردم سالاری دینی
انتشارات: چاپ و نشر عروج
تعداد صفحات: 437
تاریخ انتشار: 1390/1/1
دانلود

حکومت نامه امام علی علیه السلام

نام: حکومت نامه امام علی علیه السلام
انتشارات: دفتر نشر معارف
تعداد صفحات: 461
تاریخ انتشار: 1390/1/1
دانلود

اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی (ره)

نام: اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی (ره)
انتشارات: مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری
تعداد صفحات: 737
تاریخ انتشار: 1390/1/1
دانلود