نام تاریخ
مشروعیت ولایت معصومین‌ (ع) یکی از مباحث مهمی که هم اکنون در جامعه‌ ما مطرح است رابطة دین و حکومت و به مفهوم وسیع‌تر رابطة دین و سیاست است. طرح این بحث در میان مسلمین قدمت یکصد ساله دارد اما در بعضی از دوران‌ طرح آن جدی‌تر و حوز ... 1392/11/14
پژوهشی در خطوط کلی اندیشه‌های سیاسی امام‌خمینی‌(ره) اگر به سیر اندیشه سیاسی اسلام از آغاز تا کنون بنگریم، در هیچ زمانی به اندازه یکی دو قرن اخیر، اندیشمندان اسلامی با طرح مباحث جدید و در نتیجه، ارائه نظریه‌های گوناگون مواجه نبوده‌اند، در این دوران نیز ... 1392/11/14
اعتبار رأی اکثریت بی‌تردید یکی از دستورهای اسلام مشورت کردن است. غیر از دو آیه شریفه ) وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ([1]، ) وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ([2] که بر مطلوبیت مشورت دلالت می‌کند، صدها روایت هم بر این نکته تح ... 1392/11/14
بررسی ثبات و تحول اندیشه امام خمینی‌(ره) دربارة ولایت فقیه یکی از مباحث مهم فقهی سیاسی، که در قرن اخیر بیش از هر دوران دیگر مورد توجه فقیهان و اندیشمندان شیعی قرار گرفته، مسأله ساختار نظام سیاسی مطلوب دین است. ... 1392/11/14
انگاره مطلوب وحدت در سیرة امام خمینی‌‌(ره) انگاره مطلوب وحدت در سیرة امام خمینی‌‌(ره) ... 1392/11/14
دین و سیاست از دیدگاه امام خمینی‌(ره) بدون تردید قیام و نهضت اصلاح گرانه اجتماعی نیازمند مبانی فکری، اعتقادی خاصی است که زمینه ایدئولوژیک حرکت‌های اجتماعی را برتابد. ... 1392/11/14
بررسی شیوه‌های تقریب سیاسی مذاهب اسلامی در کتاب فقه الحکومه الاسلامیه یکی از روی‌کردهای مثبت و مطلوب در عرصة اندیشه سیاسی مذاهب، و به طور کلی در اندیشه‌های کلامی و فقهی آنان، اعتنا و عنایت به میراث علمی و دیدگاه‌های فکری دیگر مذاهب است. پس از قرن‌ها جدایی و افتراق علمی ... 1393/1/28
جایگاه مشورت در اندیشه امام خمینی بدون تردید امام خمینی‌(س) درباره نقش شورا در دولت اسلامی دارای نظر مثبت بوده‌اند، و دیدگاه‌های ایشان در دو حوزه اندیشه و عمل و در دو سطح مشروعیت و تصمیم‌گیری نظام اسلامی قابل پی‌گیری است. ... 1393/2/11
جایگاه مشورت در اندیشه امام خمینی بدون تردید امام خمینی‌(س) درباره نقش شورا در دولت اسلامی دارای نظر مثبت بوده‌اند، و دیدگاه‌های ایشان در دو حوزه اندیشه و عمل و در دو سطح مشروعیت و تصمیم‌گیری نظام اسلامی قابل پی‌گیری است. ... 1393/2/11
تبعیض در ترازوی سیره علوی هر روز که از استقرار دولت جدید سپری می‌شود و امکان بازنگری و کاوش در فعالیت‌های دولت «عدالت محور!» پیشین بیشتر می‌شود ... 1393/6/20