نام تاریخ
انواع قرائت قرآن در این مقاله به یکی از زیر مجموعه‌های ادب مواجهه با قرآن پرداخته شده است، ابتدا در یک بررسی تاریخی به شیوة قرائت قرآن در هنگام نزول و (قرائت ترتیل)، قرائت ترتیلی پیامبر، قرائت زیبا و حزن‌آمیز ائمه اطه ... 1392/9/30
بررسی سیر نزولی تحدی در آیات قرآن قرآن کریم، در پنج سوره مدنی و مکی، منکران رسالت و حقانیت قرآن را به آوردن مانندی برای این کتاب وحیانی، تحدّی کرده است. به رغم وحدت سیاق ، گاهی به مجموعه قرآن، زمانی به ده سوره ، یک سوره و یا حتی به کل ... 1392/10/8
پژوهشي درباره تفسير علي بن ابراهيم قمي يكي از معروف ترين تفاسير شيعه در قرن سوم و چهارم، تفسير علي بن ابراهيم قمي است. اين تفسير خصوصاً‌ در قرون اخير، يكي از منابع مهم تفسير روايي براي ديگر كتاب هاي تفسيري تلقي شده است، به گونه اي كه كم تر ... 1392/10/8
تغني به قرآن اين حديث از پيامبر گرامي (صلي الله عليه و آله و سلم) منقول است. در بعضي از موارد نقل، كلام فوق صدر و ذيلي ندارد اما در بعضي ديگر اين گفتار پس از امر به تزيين قرآن به وسيلة صداي خوش و يا پس از امر به ب ... 1392/10/8
نگرشي به تفسير منسوب به امام جعفر صادق (ع) از امام صادق (ع) روايات بسيار فراواني در موضوعات مختلف ديني و حتي غير ديني نقل شده است. تعداد اين روايات در مقايسه با روايات منقول از ديگر معصومان (عليهم السلام) از حجم بيشتري برخوردار است. با يان همه ... 1392/10/8
بررسی تاریخی کیفیت قرائت ولین باری که قرآن در جلوة «قرآن صوتی» عینیت یافته است، هنگام قرائت فرشتة امین وحی بر پیامبر اکرم‌7 بوده است. گرچه نزول دفعی قرآن، با معیار‌های قابل شناخت ما بعید است از نوع گفتار معمولی و تدریجی باشد، ... 1392/11/14
بررسی ارتباط چهار قرائت ترتیل، تحدیر، تحقیق و تدویر با توجه به تعریف‌هایی که از هر یک از قرائت‌های فوق ارائه شد، به نظر می‌رسد بین دو قرائت ترتیل و تدویر تفاوتی نباشد. حداکثر تفاوتی که بعضی از قرآن پژوهان ذکر کرده‌اند آن است که در قرائت ترتیل، تدبر در ... 1392/11/14
نظریة ‌صرفه سؤالی که از دیرباز در برابر آیات تحدی ذهن قرآن پژوهان را به خود مشغول ساخته است این است که: ... ... 1392/11/14
سنت هاي حاكم بر جوامع بشري از ديدگاه قرآن كريم هنوز از رشد و شكوفايي علوم تجربي در زماني نگذشته بود كه انديشمندان علوم انساني به كاوشهاي وسيعي در كشف قوانين حاكم بر حيات جوامع بشري پرداختند... ... 1392/11/14
الحقوق والحرية السياسية في القرآن والسنة الحقوق والحريات السياسية تواجه اليوم جدالاً كبيراً في المجتمعات الحالية على الصعيد العملي والنظري ، و أيضاً من وجهة نظر العلماء المسلمين فان هناك وجهات نظر مختلفة اختلافاً حقيقياً ، يمكن استخلاصها من ... 1393/1/28