نام تاریخ
نفی خشونت از منظر قرآن و سنت فی خشونت از دیدگاه اسلام یکی از بحث های مهم در این دوران است و غربی ها فیلم ها و مطالب بسیاری را در سطح اینترنت منتشر می کنند و به دنبال معرفی چهره خشونت باری از اندیشه های اسلامی و شیعی هستند. ... 1392/11/1