نام تاریخ
گفتگو با شفقنا دلایل قدرت گرفتن انحراف در زمان حکومت اموی، ناآگاهی مردم، حمایت قدرت از این انحراف و تبلیغات یک سویه از سوی معاویه علیه حقیقت و خلافت حق حضرت علی(ع) و فرزندان ایشان بود... ... 1392/8/26
امتیازات تحریر الوسیله مصاحبه استاد کاظم قاضی زاده با دست اندر کاران همایش تحریر الوسیله ... 1392/9/17
سریالهای تلوزیونی ماه رمضان مغایر با توصیه های اخلاقی حضرت امام(س) است متاسفانه در عرصه اجتماعی فعالیت هایی را بصورت یک نوع فرهنگ یا سیاست گذاری در حال انجام می بینیم که با آموزه های اسلام و توصیه های حضرت امام(س) در مورد ماه مبارک رمضان همخوانی نداشته و حتی گاهی معارض ا ... 1393/2/11