موسسه فهیم

خلاصه ها

یادداشت

درباره استاد عزیز آیت الله رساتی کاشانی

در باره استاد عزيز آيه الله راستي كاشاني

اخلاق براي طلاب دهه پنجاه و شصت مهم بود و نقطه عزيمت خيلي از جوانان در جذب به حوزه علميه قم خود سازي و تهذيب نفس بود
درس هاي اخلاق قابل توجه و استادان متخلق هم كم نبودند
درس اخلاق شب هاي جمعه ايه الله مظاهري و صبح هاي پنجشنبه ايه الله مشكيني و درس اخلاق ايه الله شيخ علي پناه اشتهاردي از ان جمله بود
البته درس تفسير ايه الله جوادي املي و درس فلسفه ايه الله حسن زاده و دروس ايه الله انصاري شيرازي نيز مايه هاي اخلاقي زيادي داشت

ابه الله راستي هم درس اخلاق خوبي داشت شب هاي پنجشنبه در خيابان ارم
اولين اشنايي ام با ايشان در اين جلسات بود 
به ياد دارم كه در ضمن درس گاهي به پهناي صورت مي گريست
بسيار تميز و خوشبو و اراسته به درس مي امد  حتي از او در باره نوع عطرش سوال مي كردند و صميمانه پاسخ مي داد
به حل مشكلات طلاب و پاسخ گويي به انان اهميت مي داد و ساعتها وقت مي گذاشت
خود برايشان چاي مي ريخت و پذيرايي مي كرد و به درد دل ها و مشكلاتشان گوش مي سپرد و به حل انها مي پرداخت
از جهت علمي مجتهد مسلم بود ولي متواضعانه رسايل شيخ انصاري و قوانين تدريس مي كرد و من در رسايل شيخ نيز شاگردش بودم و از او بهره بردم 
گر چه سالهاي اخير را در بستر بيماري بسر برد
اما تيزبيني او موجب موضعگيري هاي هوشمندانه او بود


به فرزند فاضلش و داماد گرانقدرش و ديگر بازماندگان تسليت گفته  و براي روح  بلند ان استاد فرزانه علو درجات مي طلبم  
كاظم قاضي زاده
 اول محرم الحرام ١٤٣٩