موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"اخلاق قرآنی"

مصاحبه با خبرگزاری اهل بیت در خصوص مشخصه‌های زندگی قرآنی و راهکار ترویج اخلاق قرآنی

جامعه بر اساس شاخصه‌های ظلم، فساد، خیانت، استکبار و اسراف نمرۀ قابل قبول ندارد و باید سعی کنیم از این‌ها فاصله بگیریم.