موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"امام علی علیه السلام"

تبعیض در ترازوی سیره علوی

هر روز که از استقرار دولت جدید سپری می‌شود و امکان بازنگری و کاوش در فعالیت‌های دولت «عدالت محور!» پیشین بیشتر می‌شود، «تبعیض» در اختصاص اموال عمومی و دولتی یا موقعیت‌های شغلی و تحصیلی نمایان‌تر می‌شود.