موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"تحریرالوسیله"

مغایرت سریال های تلویزیونی ماه رمضان با توصیه های اخلاقی امام

متاسفانه در عرصه اجتماعی فعالیت هایی را بصورت یک نوع فرهنگ یا سیاست گذاری در حال انجام می بینیم که با آموزه های اسلام و توصیه های حضرت امام(س) در مورد ماه مبارک رمضان همخوانی نداشته و حتی گاهی معارض است


مصاحبه استاد کاظم قاضی زاده با دست اندر کاران همایش تحریر الوسیله

امتیازات تحریر الوسیله بر دیگر کتب فتوایی چیست؟