موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"حکومت اموی"

گفتگو با شفقنا در مورد دلایل قدرت گرفتن انحراف

دلایل قدرت گرفتن انحراف در زمان حکومت اموی، ناآگاهی مردم، حمایت قدرت از این انحراف و تبلیغات یک سویه از سوی معاویه علیه حقیقت و خلافت حق حضرت علی(ع) و فرزندان ایشان بود...